Η Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στα Χανιά με σκοπό την εμπορία δομικών υλικών. Μετά από πολυετή παρουσία και αδιάκοπη προσπάθεια να προσφέρουε στο πελατολόγιο μας ένα ευρύ φάσμα προίοντων ηψηλής ποίοτητας, καταφέραμε και κατοχυρώσαμε άξια την θέση μας στην αγορά. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για την δημιουργία της εταιρείας DASKALAKIS natural stones με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία φυσικών πετρωμάτων και δομικών υλικών.

Στόχος μας είναι να παραμείνει η εταιρεία σε μια αναπτυξιακή τροχιά μέσα από την εμπορία φυσικών πετρωμάτων στην εγχώρια αγορά αλλά και την προώθηση Ελληνικών φυσικών πετρωμάτων στο εξωτερικό.