Ψηφίδες

Οι ψηφίδες είναι φυσικά πετρώματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για την διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Η ψηφίδα διατίθεται σε μια μεγάλη ποικοιλία χρωμάτων, και το χρώμα της ψηφίδας καθορίζεται από το είδος της πέτρας και από το λατομείο που εξορύσσεται.

Η ψηφίδα μπορεί να τοποθετηθεί σε μεγάλες επιφάνειες όπως κήπους, αυλές και ταράτσες ή σε μικρότερες εφαρμογές οπώς σε παρτέρια και γλάστρες. Συνιστάται η χρήση μεγαλύτερης ψηφίδας για μεγάλες εκτάσεις και μικρότερης ψηφίφας σε μέγεθος για μικρές επιφάνειες αντίστοιχα.

 

Ψηφίδα πράσινηΨηφίδα κόκκινηΧαλίκιΕλαφρόπετραΨηφίδα απλήΨηφίδα μάυρηΨηφίδα λευκήΠερλίτη